ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย สลักศรี    สารศาสตร์บัญชา
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านโนนเนาว์
สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 3