ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สลักศรี    สารศาสตร์บัญชา
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านเขื่อน (เขื่อนศึกษาคาร)
สังกัด
สพป.มหาสารคาม เขต 3