ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย วีระศักดิ์    ลันสี
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านทันดู่เหนือ
สังกัด
สพป.มหาสารคาม เขต 3