ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายสุรัตนชัย    ดีแดง
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ศษ.ม. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  -
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว
สังกัด
  สพป.มหาสารคาม เขต 3
e-mail
  Surattanachai@hotmail.com
โทรศัพท์หน่วยงาน
  0-4377-6138