ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย สุรัตนชัย    ดีแดง
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว
สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 3