ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย บุญชิต    รัตนแสง
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านแก่งโกสุมท่างาม
สังกัด
สพป.มหาสารคาม เขต 3