ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย เขมชาติ    ไชยโวหาร
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านแบก (แบกสมบูรณ์วิทย์)
สังกัด
สพป.มหาสารคาม เขต 3