ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย ตองอ่อน    ปัดถาวโร
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านโคกสูง
สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 3