ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ตองอ่อน    ปัดถาวโร
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านโคกสูง
สังกัด
สพป.มหาสารคาม เขต 3