ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สมปอง    โพธิบัณฑิต
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านโนนงิ้วหินแห่ศรีเชียงเหนือ
สังกัด
สพป.มหาสารคาม เขต 3