ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ปรีดาพจน์    โสโท
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ศิริราษฎร์หมากหญ้า
สังกัด
สพป.มหาสารคาม เขต 3