ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาง เลิศลักษณ์    ศรีแสง
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านดอนจำปาดอนสวรรค์
สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 3