ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ศักดิ์ชัย    บุตรแสนโคตร
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านเลิงบัว
สังกัด
สพป.มหาสารคาม เขต 3