ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย พันธุ์ระวี    เนื่องโพธิ์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ไทยรัฐวิทยา 17 (บ้านมะโม)
สังกัด
สพป.มหาสารคาม เขต 3