ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สมควร    กองทผล
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านสะอาดดอนเงิน
สังกัด
สพป.มหาสารคาม เขต 3