ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย ทะลี    กองสำลี
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านผือ
สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 3