ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย จักรพล    แสนเมือง
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านเชียงยืน
สังกัด
สพป.มหาสารคาม เขต 3