ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย กฤติน    พันธุ์เสนา
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหนองขามหัวหนองสามัคคี
สังกัด
สพป.มหาสารคาม เขต 1