ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย กฤติน    พันธุ์เสนา
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านหนองขามหัวหนองสามัคคี
สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 1