ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย มาศพล    ประทุมแพง
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ์
สังกัด
สพป.มหาสารคาม เขต 3