ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย บันเทิง    พลทองสถิตย์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา
สังกัด
สพป.มหาสารคาม เขต 3