ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ศุภทัต    ทุมรินทร์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหนองล่าม
สังกัด
สพป.มหาสารคาม เขต 3