ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ดาวรุ่ง    คำบุญ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหนองคู (หนองคูวิทยาคาร)
สังกัด
สพป.มหาสารคาม เขต 3