ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย เกษม    จันสามารถ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน เชี่ยวชาญ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหนองซอน
สังกัด
สพป.มหาสารคาม เขต 3