ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย วิชัย    สมีแจ่ม
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านนาโพธิ์
สังกัด
สพป.มหาสารคาม เขต 3