ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย นพดล    แก้วประสิทธิ์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านไร่ดอนแตง
สังกัด
สพป.กำแพงเพชร เขต 2