ยินดีต้อนรับ


นายนพดล  แก้วประสิทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านดงดำมิตรภาพที่ 88

ชื่อ-สกุล
  นายนพดล    แก้วประสิทธิ์

ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  กศ.ม. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านดงดำมิตรภาพที่ 88
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  0-5576-0027