ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย นพดล    แก้วประสิทธิ์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านไร่ดอนแตง
สังกัด สพป.กำแพงเพชร เขต 2