ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง กาญจนา    ศรีพระนาม
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน เชี่ยวชาญ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหนองแสง
สังกัด
สพป.มหาสารคาม เขต 3