ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาง กาญจนา    ศรีพระนาม
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ เชี่ยวชาญ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านหนองแสง
สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 3