ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สมเกียรติ    บูรภักดิ์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว
สังกัด
สพป.มหาสารคาม เขต 3