ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง รัตนา    ยศกำธร
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านเลิงแฝกบัวแก้ว
สังกัด
สพป.มหาสารคาม เขต 3