ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ชยานนท์    มูลพิมพ์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านกุดเม็ก
สังกัด
สพป.มหาสารคาม เขต 3