ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย สุรมนตรี    พาบุ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านหนองบอน
สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 3