ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง ไพลดา    อวิรุทธพาณิชย์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านห้วยแคนโนนสูง
สังกัด
สพป.มหาสารคาม เขต 3