ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง ไพลดา    อวิรุทธพาณิชย์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านโสกกาว
สังกัด
สพป.มหาสารคาม เขต 3