ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายสังคม    รัตน์รองใต้
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ศษ.ม. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  -
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านหนองแหน
สังกัด
  สพป.มหาสารคาม เขต 3
e-mail
  nongnae54@gmail.com
โทรศัพท์หน่วยงาน
  0895760763