ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย สังคม    รัตน์รองใต้
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านหนองแหน
สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 3