ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว เยาวรัตน์    ภักดีเฝือ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหัวนาคำโนนสมบัติ
สังกัด
สพป.มหาสารคาม เขต 3