ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง เพ็ญศรี    กองเกิด
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านเลิงใต้
สังกัด
สพป.มหาสารคาม เขต 3