ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย บุณยฤทธิ์    มิทราวงศ์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหนองแหน
สังกัด
สพป.มหาสารคาม เขต 3