ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย อัศวิน    ภูครองตา
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านห้วยแคนโนนสูง
สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 3