ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย พัฒนชัย    มูลมณี
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
อนุบาลชื่นชม
สังกัด
สพป.มหาสารคาม เขต 3