ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย พัฒนชัย    มูลมณี
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน อนุบาลชื่นชม
สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 3