ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ปิยศักดิ์    เนื่องมัจฉา
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหนองนาไร่เดียว
สังกัด
สพป.มหาสารคาม เขต 3