ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายนพดล    ทัศนภักดิ์
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ศษ.ม. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  -
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านแฝกโนนสำราญ
สังกัด
  สพป.มหาสารคาม เขต 3
e-mail
  noppadol414@hotmail.com
โทรศัพท์หน่วยงาน
  0819546500