ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย วิทูรย์    กันทำ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหนองกุง
สังกัด
สพป.มหาสารคาม เขต 3