ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง ชยาภรณ์    แจ้งจิตร
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง
สังกัด
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2