ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาง ชยาภรณ์    แจ้งจิตร
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง
สังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2