ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว ลาภิสรา    ภูวุฒิ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
อนุบาลพาน(ป่ากว๋าวมิตรภาพที่ ๖๘)
สังกัด
สพป.เชียงราย เขต 2