ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ธวัช    โลกา
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน เชี่ยวชาญ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ชุมชนแม่ลาศึกษา
สังกัด
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2