ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง เพ็ญศรี    ปินธิดา
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ชุมชนแม่ลาศึกษา
สังกัด
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2