ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย จำลอง    ศรีสวัสดิ์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน เชี่ยวชาญ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ทองสวัสดิ์วิทยาคาร
สังกัด
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2