ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ศรัณย์รัชต์    ปันติสวัสดิ์
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ทองสวัสดิ์วิทยาคาร
สังกัด
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2