ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ทักษิณ    นามวงค์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านจอซิเดอเหนือ
สังกัด
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2