ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง ปวริศา    อรัญญภูมิ
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ทองสวัสดิ์วิทยาคาร
สังกัด
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2