ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย เกษม    กันทาหอม
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน เชี่ยวชาญ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว)
สังกัด
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2