ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง วริศรา    หลักบุญ
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว)
สังกัด
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2