ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาง รสสุคนธ์    รุ้งประนมกร
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง
สังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2