ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางรสสุคนธ์    รุ้งประนมกร
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ไม่มีวิทยฐานะ
วิชาเอก
  คบ. วิทยาศาสตร์
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง
สังกัด
  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
e-mail
  Tawan_r008@hotmail.com
โทรศัพท์หน่วยงาน
  053062048