ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว รุ้งเดือน    รุ่งรัตน์
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดวังกระชัน
สังกัด
สพป.พิจิตร เขต 2