ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว เจนจิรา    เจริญยศ
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว)
สังกัด
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2